BRO HÅBO     2015-10-03

Domare 1  OGEBJER LORENTZ   
Domare 2  FERM GUNNEL            
  GK mentaltest          
  Samarbete Fö        :   06                                                                      
  Samarbete TL.       :   12                                                                      
  Gripa ta tag 5 m    :   09                                                                      
  Gripa ta tag 40 m   :   09                                                                      
  Gripa hålla 5 m     :   09                                                                      
  Gripa hålla 40 m    :   12                                                                      
  Gripa slita dra 5 m :   06                                                                      
  Gripa slita dra 40 m:   06                                                                      
  Förföljande         :   10                                                                      
  Förföljande gripande:   06                                                                      
  Uthållighet         :   12                                                                      
  Social självsäkerhet:   40                                                                      
  Social nyfikenhet   :   24                                                                      
  Socialt samspel     :   16                                                                      
  Handlingsförmåga    :   30                                                                      
  Anpassningsförmåga  :   50                                                                      
  Koncentration       :   30                                                                      
  Avreaktion          :   40                                                                      
  Minnesbilder        :   25                                                                      
  Rädsla              :   12                                                                      
  Aggressivitet       :   09                                                                      
  Nyfikenhet          :   24                                                                      
  Skott               :   04                                                                      
  Imponer/hot         :   05                                                                      
  Delpoäng 1          :   097                                                                     
  Delpoäng 2          :   300                                                                     
  Poäng               :   397