BPH

Genomförd BPH:

 

ja

 

Ålder vid beskrivningen:

 

15 månader 17 dagar

 

Tillfälle hos SKK:

 

2014-05-24-011

Beskrivare avbryter:

 

nej

 

Ägare avbryter:

 

nej

 

Beskrivare:

 

LARSSON INGALILL

Orsak:

 

-

 

Oacceptabelt beteende:

 

nej

 

Ort:

 

NYKVARN

Fördjupad genomgång:

 

nej

 

Provdatum:

 

2014-05-24

 

 

 

 

BPH med skott:

 

ja

 

Bitbeteende:

 

Inga tecken

 

 

 

 

Avstår skott:

 

nej

 

Kastrerad:

 

nej

 

 

 

 

Arrangör:

 

SKK

 

Löptik:

 

nej

       

 

Moment

RM

HM

Avvikelse

Hälsning FP int

 

4,0

 

Hälsning FP tid

 

4,0

 

Hälsning NP Int

 

4,0

 

Hälsning NP tid

 

2,3

 

Undergivenhet

 

1,0

 

Lekintresse egen leksak

 

3,0

 

Lekintresse ny leksak

 

5,0

 

Dragkampsintresse

 

1,5

 

Engagemang för mat

 

4,0

 

Lekintresse föraren

 

1,0

 

Kontakt vid mat

 

1,0

 

Överraskningsnyfikenhet

 

2,6

 

Skrammelnyfikenhet

 

2,8

 

Skottaktivitet

 

2,3

 

Undersökning av annat

 

1,0

 

Oro FP

 

1,0

 

Oro NP

 

1,0

 

Avståndstagande FP

 

1,0

 

Avståndstagande NP

 

1,0

 

Förarbundenhet promenad

 

4,4

 

Överraskningsoro

 

1,0

 

Skrammeloro

 

1,0

 

Överraskningsflykt

 

2,7

 

Skrammelflykt

 

2,0

 

Skottosäkerhet

 

1,0

 

Underlagsosäkerhet

 

1,3

 

Hotfullhet NP

 

1,0

 

Hotfullhet FP

 

1,0

 

Off reaktion vid överrask

 

1,0

 

Hotfullhet överraskning

 

1,0

 

Imponerbeteende

 

1,0