OM MIG

Jag har haft hundar så länge jag kan minnas min första egna hund var en fin blandis mellan vit schäfer och dobermann. Jag lärde mig massor av henne och hon kommer alltid finnas i mitt hjärta.

Jag har Hunduppfödarutbildning som jag gått privat men har även gått kennelklubbens genetik 1 och 2 som tillägg.

Har många års realkompetens av dräktighet och valpning och allt som tillkommer varit med om lätta dräktigheter och valpningar till svåra med kompligationer av olika slag lärt mig massor och kommer säkert lära mig mer så länge jag lever.

För mig är individerna viktigaste det mentala spelar en stor roll i min uppfödning kommer föda upp hundar som ska passa dom flesta både som familjehundar och som arbetande eftersom detta är en alroundras i sitt hemland Tjeckien.

 Tikens dräktighet och

   fostrets utveckling 

Dräktighetsperioden och utvecklingen går  i 3 perioder. 
Hundens viktigaste organ är färdigbildade innan du ens vet att tiken är dräktig!
  
 
 1:a perioden (2:a till 17:e dagen)

Perioden  där ägglossning följs av befruktningen beskrivs som en zygot 

(benämningen på ett befruktat ägg) som ligger fritt i äggledaren o 

vandrar ner till livmodern.

2:a perioden(19:e till 35:e dagen)

Embryoperioden börjar vid implantationen av zygoten o slutar då de viktigaste

organen är färdigbildade.

3:e perioden (35:e dagen till födsel)

Fosterperioden är tiden där de kännetecknen som skapar en hund blir bildade o

den mesta växten sker.

   

 
 
 
 

Lite om dräktighet

Dräktighetstid: I medeltal är en tik dräktig 63 dygn från

parning med en variation från 56-72 dagar.  Variationen

beror på flera saker men viktigaste faktorn är när tiken

haft ägglossning. Räknat från ägglossningen så går de

flesta tikar dräktiga 63 dygn +/- någon dag.

Tecken på dräktighet:

- viss vulvasvullnad kvarstår efter löpet

- tiken är illamående i vecka 3 och/eller vecka 5

- ibland förekommer en lindrig blödning från vulva

   under någon/några dagar i vecka 3

- rodnad av spenarna från vecka 4 

- spen- och juverförstoring från vecka 5

- bukförstoring från vecka 5 - klar,

   seg flytning från 4-5 veckan

- fosterrörelser från vecka 7

Dräktighetsdiagnos kan ställas på flera olika sätt men

vanligast idag är att man gör ett ultraljud ca 28 dagar 

efter parning. Nackdelen är att en enstaka valp kan

missas men fördelen är att man kan se att valparna lever 

och att allt verkar normalt med livmodern. 

Det är dock svårt att räkna valpar med ultraljud. 

Man ser bara en liten del av buken åt gången och det är 

lätt hänt att man räknar samma valp flera gånger eller

missar en annan. Vill man räkna valpar är det bättre att

ta en röntgenbild någon gång efter dag 43 då har valparnas

skelett börjat bli så förkalkat att det ses på röntgen.

Med lite träning kan man lära sig att känna fosterblås-

orna i buken från vecka 3. Det finns även blodprov

som kan användas men det visar bara om tiken blivit

dräktig men talar inte om hur valparna mår.

Valparna kan t.o.m ha dött men provet kommer

fortfarande att vara positivt.

 
Fostrets utveckling
Vecka 1, 2 och 3 
Ungefär 8-9 dygn efter befruktningen finns i äggledaren en cellklump kallad
morula innehållande 16 - 32 celler. De  första befruktade äggen inväntar de
övriga, så när äggen vandrar ner genom äggledaren till livmodern, kommer
alla att ha samma ålder. Ner vandringen sker det 10-14:e dygnet.
 
Väl  i livmodern fördelar de blivande fostren sig i livmodern och 17-21 dygn 
efter befruktning fäster de sig i livmoderväggen och en moderkaka  utvecklas.
Moderkakan går som ett bälte runt fostret. 
Genom moderkakan tillför tiken de näringsämnen som fostret skall använda
i den kommande utvecklingen 
  
 
Fosterblåser
Vissa  tikar är illamående i tredje veckan. Det beror på de hormonella  förändringar som sker
och att livmodern börjar vidgas. Tiken kanske äter  sämre och vilar mer nu. Fosterblåsorna är nu
runda och ca 15 mm i  diameter.
 
Dag 19 inplanteras embryot i livmodern.
 
Embryostadiet
 
Embryostadiet  startar med utvecklingen av huvud/hjärna/ryggmärg med start i 
huvudregionen, nervledare, början till lemmar, syn, hörselorgan o  matsmältningsorgan.
Några dagar efter att
zygoten
har fäst sig till  livmodern, är den inkapslad i fosterblåsan (amnion) som växer över dennas yttre.    
Tikens Livmoder
1.          Äggstock
2.      Uterin horn
3.     Uterin kropp
4.             Vagina
5.         Urinblåsa
6.        Äggledare 
 
 
Vecka 4                                                                                

Man kan nu skilja på bak och framben. Öronsnibbarna är synliga. Öronen och

ögonen bildas denna veckan.

25:e dagen

Embryot är nu 14 mm och fosterblåsorna är som små bubblor på ca 2,5 cm.

Man kan nu (vid 25 dagar) ultraljuda tiken för att konstatera dräktighet.

Nu ska utfodringen till tiken gradvis ökas på fler mål under dagen. 

Under högdräktigheten och digivningen behöver tiken två till tre gånger 

så mycket protein, kalk och vitaminer som då hon inte är dräktig.

Det finns specialfoder för dräktiga och digivande tikar som innehåller

det tiken behöver. När tiken blir tjockare behöver 

hon få sin föda uppdelad på flera mål.

28:e dagen

17 mm och den första benbildningen kommer till
synes; över- och underkäke, skalltak och kragben. 
 

Valpfoster 30 dagar

Film klicka på bilden

vecka 5 (dag 29-35) Vi går in i fosterstadiet.

Bröstvårtor och de yttre könsorganen börjar

utvecklas. Valpfostrets tassar börja forma sig,

som senare blir till trampdynor och tår.

Här börjar också tarmsystemet att bildas,

som på detta stadium fortfarande är i

navelsträngen kan inte längre kännas, men

ultraljudsskanning är den mest använda metod

från nu och till  fostret kan påvisas med

röntgenbilder. Tiken vill möjligen först nu visa

de första tecken på dräktighet med  ett ändrat

beteende, men buken har ännu inte ändrat form

30:e dagen 19  mm.

Nu formas ögonlock, innerörat och morrhåren.

Ögonfransarna anläggs.  Tarmarna förbinds med

naveln. 5 par bröstvårtor och tårna på frambenen 

är klart synliga. De yttre Könsorganen börjar visas.

Tårna  skiljs nu från varandra. Fostret ökar nu

fort i vikt. Skelettet börjar  mineraliseras.

Ögonlocken, morrhåren, ögonfransarna

anläggs nu. Öronsnibbarna växer. 

33:e dagen 27  mm. Nu föregår bildandet av

ben i nospartiet, framtänder, gom, kindben, 

hjässben, mittaxen på revben 4-10, samt

mittaxen på humerus, radius,  ulna, femur,

tibia och fibula samt tidigt stadium av

hörntänder och  sammansmältning av

gomspalten. Tårna på baktassarna syns

tydligt. Omkring dag 33 stängs gommen,

så efter detta datum kan inte längre

gomspalt uppstå.Tarmsystemet som

fortfarande är i navelsträngen börjar 

nu att bildas. Överhuvudtaget är det den

mest riskfulla tiden över där kemikalier

och andra saker kan skada fostret.

Fostret  är nu ca 3,0-3,5 cm stora och ovala.

Och börjar flyta ihop. Bukomfånget  ökar

och man borde nu kunna se på tiken om hon är

dräktig. Lite  beroende på hur många foster

hon bär och om tiken är kraftig i sig själv el ej.

35:e dagen 35mm. Ögonlocken utvecklas.

Bröstbenen växer ihop i mittlinjen. Förbening 

vid tinningen/ögat/tårkanal och skuldra.

Förbening av 2-13 revben i  mittaxen. 

Den 35:e dagen markerar slutet på

embryoperioden, den första  dräktighetsfasen.

Organen börjar nu ta form och embryona kallas

foster  även om de inte är fullt utvecklade.

Under fosterfasen och särskilt från och med

den 40:e dagen ökar fostren i vikt med 3/4 av

födelsevikten. I femte veckan börjar fostren

bli så stora att livmoderhornen

*måste  lägga sig till rätta*

i bukhålan, vilket medför att dom trycker på

de övriga inre organen, bland annat magsäcken,

vilket återigen kan ge lite illamående under

några dagar.  

Vecka 6 (dag 36-42)

 

 

 

 

 

 

 

Öronsnibbarna och ögonlocken växer och täcker

i slutet av veckan örongång och ögon. De yttre

könsorganen börjar förändra sig i riktning till

han- och honkönsorgan. I början av veckan skiljs

tårna heltoch i slutet av veckan bildas klorna.

Morrhår börjar växa ut. Tarmsystemet lämnar

navelsträngen och befinner sig nu placerad i

bukhålan. Hos tiken ses en svag rosafärgning

av bröstvårtorna, och beroende på antalet 

valpar i livmodern vill buken tillta lite i omfång. 

37:e dagen

47 mm. Förbening av occiput, första revbenet,

1-4 halsvirveln, ben i mellanfoten och höftbenets

mittaxe.

38:e dagen

53 mm. Förbening av mellanväggen i nosen, mellanörat,

brosket i underkäken, centrum i ryggvirvlarna,

revbensbågar och vidareutveckling av de små kotorna i

mellanfoten både fram o bak.

 39:e dagen

60 mm. Bla förbening av tårna fram o bak.

40:e dagen

65  mm. Bukhinnan vid naveln växer ihop. Höftbenet är

komplett brosk bildat, men dess ledskål bildas inte

förrän flera veckor efter födseln.

Från 42:e dagen kan man röntga tiken för att

konstatera dräktighet. Börjar förändra sig i

riktning till han el hon kön.

42:e dagen

 

 

 

 

 

 

 

Klorna bildas. 

Vecka 7 (dag 43-49)

Under denna vecka växer kroppsbehåringen ut,

och färgmarkeringen ska kunna ses. Tassarna

och trampdynorna är nu färdigbildade.

Fostret liknar nu den färdiga valpen, men kan

inte överleva utanför livmodern. Från detta

tidpunkt är det egentligen bara storleken

som ändras. Förbeningen i benen är nu så långt

framme, att man från dag 48 kan se fostren på

röntgenbilder. Det är nu för första gången i

dräktigheten möjligt att känna se fosterrörelser

och ibland se det till och med. Tikens buk är i de

flesta fall tydligt förstorad, Om det bara är en

ellertvå valpar så dröjerdet kanske ytterligare en

tid och mjölkproduktionen har börjat. Fostren känner

nu av om du klappar på tikens mage.

45:e dagen

 

 

 

 

 

 

 

86  mm. Färgmarkeringar börjar synas och

pälsen växer ut. Tassarna ochtrampdynorna är

färdigbildade. Förkalkning av de nedre premolarerna. 

Vidareutveckling av kotorna i ryggraden och bäckenet. 

Vecka 8 (dag 50-57)

Fostret är färdigbildad och kan nu kännas, fostrens

hjärtslag kan höras och man kan ibland se hur de rör sig. 

Tiken  är nu mest besvärat av sin vikt och sitt omfång

och skall i denna  period vänjas vid sin valplåda. 

Mjölkkörtlarna är spända och fulla med  mjölk. 

För tik som får sin första valpkull kommer

troligen mjölken i  samband med valpning.

50:e dagen

107 mm. Kroppen är välproportionerad. Förbening av de

sista benen i skallen, ambolten i mellanörat och centrum

i virvlarna. Nu kan man (om man har tur) höra valpens

hjärtljud om man lägger örat mot  tikens mage.

Lite beroende på hur valpen ligger.Hjärtslagen ligger

på  ca 200 slag i minuten. Man kan höra dom som små

tickande ljud. Mjölken  börjar nu produceras hos tiken.

55:e dagen

 

valp 

144  mm. Alla mjölktänder är förkalkade och nedre

molar förkalkas (permanent  tand),

likaså sköldkörteln, sacralben 1 och 2 (korsben),

alla revben,  virvlar och centra.

57:e dagen

150 mm. Förbening av vristbenet och sacralben 3. 

 
Film klicka på bilden

 

Vecka 9 (dag 58-63)

Nu  lägger valparna på hullet. Dom sväljer fostervatten

och får ofta hicka.  Inte mycket plats finns längre för

valparna. När valparna är  färdigutvecklade signalerar

valparnas binjurar att det är dags för  valpning.

Från ca 58:e dygnet kan fostret överleva utanför

livmodern. Den sista veckan av dräktigheten

förbereder tiken sig för valpning. Hon blir lugnare

och intresserar sig inte så mycket  för att leka,

och kan vara mindre social än normalt.

De sista 2-3 dygn  innan födseln bör man reducera

fodermängden med 30-40 %, och i det sista  dygnet

innan själva valpningen vill tiken normalt inte äta.

Tiken bör senast en vecka innan födsel introduceras

till ett eget ställe där hon ska föda, bäst är en

välinrättad valplåda,  här vill hon kunna göra

något av den naturliga nästbyggningen,

som många tikar gör 2-4 dygn innan födseln.

Det består i att samla ihop 

trasor och eventuellt river och gräver hon i

valplådans botten.

Regionen  kring slidan blir stor och mjuk,

bäckenmuskulaturen avslappnas. Hos en  del tikar kan

det vara mjölkspänningar flera dygn innan valpning.

Före valpning blir hon orolig och rastlös, och hon kan

ha värk eller  öppningsvärk. Dessa värkar pressar

vattenblåsan från den första valpen  ned i

födelsegången. Födelsevägen skall utvidgas och

fostret skall pressas ner i bäckenet innan de

riktiga krystvärken sätter i gång. 

Under  detta skede kan vattenblåsan vid någon tidpunkt

brista och innehållet  flyta ut ur slidan. Man säger att

 "vattnet har gått" och då startar den  riktiga födseln. 

Öppningsperioden tar ca 4-6 timmar, men kan i vissa 

fall ta upp till ett dygn.För att bättra kunna förutsäga

den exakta dagen, kan man starta denna vecka med att

ta tikens temperatur 2 x dagligen (morgon och kväll).

Temperaturen tas genom att föra in en

termometer ett par cm. in i ändtarmen, 

 

då får man en överblick över hur tikens

temperatur svänger normalt. 

När det konstateras ett temperaturfall

kan man med fördel ta temp. med 3-4. timmars mellanrum.

 

 

Valpfoster 60 dagar  

När temperaturen ligger ca. 1 - 1½ grad under det normala vid flera mätningar

med någon timmes intervall, vill  valpningen troligen sätta igång inom 12-24 timmar.

60-63:e dagen
158-175  mm lång. Fullpälsad, ögonlock stängda, mellanhand inte färdigt 
förbenat. Mellanfot inte färdigt förbenat utom hälbenet och vristen.

 

 
  
 
Fosterstadiet:
När  embryot har utvecklat sig lite längre än halva dräktighetsperioden (35  dagar)
har det fullfört utvecklingen av de huvudsakliga organen. De  utvändiga kännetecknen
gör det möjligt att artbestämma det som en hund  och från nu, blir det refererat till som
ett foster. Utvändiga  kännetecken på fosterstadiet är utveckling av pigment, tillväxt av hår,  stängning och sammansmältning av ögonlocken, växt av ytteröra,  förlängning av kroppen och vidareutveckling av könsskillnader.

Skelettutveckling:

Om  vikt och storlek på embryo och foster kan variera i en kull är  ordningen av förbeningen snarast lik. Hos hunden är fontanellen mellan  främre och bakre skallben sammanväxt före födseln till skillnad från hos  människan. Revbenen är färdigbildade vid 40:e dagen.

 Utveckling av tänder:

Har  varit studerat av Williams (1961) som fann att förkalkningen av alla  mjölktäner
varit påbörjad vid 55:e dagen i dräktigheten. Den blev  fullförd 20:e dagen efter födsel
då det gäller kronan och 45:e dagen  gällande roten. Den enda permanenta tanden som förkalkar sig innan  födseln är 1:a molaren i underkäken som visar sig på 55:e dagen i  dräktigheten.
 
Valpen är född efter ca 63 dagar

 

Biscaya & Jag

PC142573

Detta ska du ha till hands på valpningsbrickan:

Cellstoff, peanger, ett stycke bomullstyg eller en näsduk, en pipett,

en burkvaselin eller varm olivolja, sterila bomulsstrådar för att knyta

om navelsträngarna med, en rulle mjukt hushållspapper att torka av

valparna torra med, en klocka för att kunna notera tiden för valpning

och tiden mellan valparna, en anteckningsblock att skriva upp detaljer

kring valpningen, telefon nummer till veterinären, hushållsvåg för att

väga valparna på, ha hemma druvsocker, mjölk (och en 10ml spruta

och kanyl & ampuller med kalciumglukonatlösning om du kan få tag på det)

 

NÄR ÄR DET  DÅ DAGS

1.Temperaturen sjunker 24-48 timmar före valpningen, till runt 36,2

   vilket man många gånger missar fast man tempar och alla hundar

   sjunker inte heller så långt ner utan nöjer sig med att hamna runt 37,2

2.Tiken ligger utsträckt med huvudet mellan frambenen.

3.Hon blir allt rastlösare går runt, bäddar, knyr, ser bedjande på dig,

   håller sig i din närhet. detta e säkert tecken på att förlossningsarbetet

   kommit igång

4. Börjar titta på bakdelen och slicka den.

5. Matvägrar men inte alltid, vissa tikar kan ha matvägrat under sista veckan

6. Kan må illa och kräkas

7. Vulvan är ordentligt svullen och mjuk och har klara slemmiga flyttningar

   ibland lite grönaktiga sålänge dom ej är svarta så är det ingen fara.

8. Hon börjar trycka sig mot väggen i valplådan och spänna sig under

    värkarbetets andra stadium.

9. Tag tiden från och med nu.

10. Nu börjar hon riva och bädda i lådan ordentligt mellan

     värkarna och flämtningarna.

11. Återkommande regelbundna eller oregelbudna värkar håller på 1-3 timmar,

     ibland längre. Drar det ut längre på tiden, kontakta veterinär.

12. Vattenblåsan blir synlig, många tar fel på den o tror att det är en valp.

13. Ta inte hål på vattenblåsan utan den går sönder av sig själv eller 

      tiken tar sönder den.

14. Strax syns första valpen, frambenen sträckta framåt och uppdragna

     under hakan eller så kommer den med bakbenen först då ser du en

     svans och 2 ben som kommer då får du hjälpa tiken genom att ta

     tag i bakdelen på valpen och dra den under tikens mage alltså ej mot

     analen o svansen utan mot tikens tissar detta gör du under en värk.

15.Valpen är född. Ta isär hinnan vid nosen.

16. Kolla att moderkakan, efterbörden kommer ut.

17. Har inte tiken tuggat av navelsträngen eller om du vill göra det så gör så här:

Pressa blodet ur navelsträngen mot valpen och ta sedan av den genom att

nypa ihop och slita av. Lägg efterbörden i en skål om inte tiken har ätit upp den,

det är bra om tiken äter upp 1-3 efterbörder.

Mina tikar har ätit upp alla som mest 9 st och inte mått dåligt av det.

18. Torka valpen torr, väg valpen och kolla könet och känne tecken och om den är frisk

19. Lägg valpen vid en spena och se till att den suger.

20. Gör rent i lådan och byt ut dom söliga tidningarna mot rena.

21. Ge tiken lite sval mjölk med druvsocker i detta kan du ge efter varje valp

22. Låt tiken vila efter varje valp.

23.Ta ut tiken så hon får rasta av sig om valpningen drar ut på tiden.

24. Var noga med att räkna alla efterbördar, håll reda på att även den sista kommit ut.

Kontrolera att det inte finns någon valp kvar i tiken. Vid tvekan kontakta veterinär.

VARNINGSTECKEN:

25. Starka värkar utan resultat under 2 timmar, uppehåll i värkarbetet under flera timmar,

     om tiken kollapsar eller får krampryckningar. Om det ovanliga händer att tiken åter börjar

     få värkar efter en lång paus, är de som regel inte starka nog för att få fram mer än en

     valp om ens det, Kontakta veterinär och åk in med valparna och tiken.

26. Om valparna dröjer, ta temperaturen på tiken varje dag.

27. Valparna klarar sig några timmar efter det att yttre vattenblåsan har brustit

     om inte moderkakan lossnat från livmoderväggen och om navelsträngen är hel.

28. Hindra tiken från att slicka den inre, rödaktiga blåsan, innan valpen är född.

     Om den brister är valpen i fara.

29. Ha om möjligt en 10ml spruta och kanyl och ampuller med kalciumglukonatlösning

      till hands. En injektion vid första tecken på eklampsi ger dramatiska resultat.

30. Titta efter tecken på diarré hos valparna.

31. Om de är sjuka, utfodra dem med ljummen yoghurt med hjälp av nappflask

MATSCHEMA

Första & andra veckan (valparna 2-3 veckor gamla )

Majsvälling 2-3 gånger om dagen

(Första dagen 1 gång sedan öka med ett mål om dagen)

tredje veckan (valparna 4v.. gamla)

lägg till en ny maträtt varannan dag,

typ måndag 2 mål majsvälling och en a-fils mål,

onsdag lägger du till rå nötfärs i stället för ena majsvällings målet

frukost: majsvälling en gång om dagen

lunch: majsvälling+ rå nötfärs en gång om dagen

kvällsmål: A-fil eller någon annan hälsofil

fjärde veckan (valparna 5v. gamla

kan även koppeltränas nu mer mottagliga)

Frukost: Mannagrynsgröt med en äggula per valp + 2msk matolja

lunch: majsvälling+ rå nötfärs

middag: majsvälling+ uppblött torrfoder

kvällsmål: A-fil eller någon annan hälsofil

femte veckan (valparna 6v. gamla)

lunch: A-fil eller någon annan hälsofil + uppblött torrfoder

middag: A-fil eller någon annan hälsofil+ rå nötfärs

kvällsmål: havregrynsgröt kokt på mjölk

sjätte veckan (valparna 7v. gamla)

lunch: A-fil eller någon annan hälsofil + uppblött torrfoder

middag: A-fil eller någon annan hälsofil + rå nötfärs

kvällsmål: havregrynsgröt kokat i mjölk

sjunde veckan (valparna 8v. gamla)

och framåt i minst i 4 veckor sedan kan man blanda i mera torrfoder och

plocka bort dom andra maträtterna och till slut så består maten av vatten och torrfoder

lunch: Ris + uppblött torrfoder+ A-fil

middag: A-fil eller någon annan hälsofil + rå nötfärs

kvällsmål: havregrynsgröt kokat i mjölk


Så här har jag fött upp mina valpar och ingen valp har blivit sjuk i

varken tarm, mage eller foderallergier.

Jag tror att det är för att jag tar det så varligt när jag börjar ge dom

en annan föda än mamma tikens di. Visst det blir mycket dyrare att

föda upp en kull på detta sätt men vad är viktigast gå på en massa vinst

på kullen eller föda fram friska valpar?

Många föder upp valparna direkt med torrfoder, men kolla bara hur

mycket sjukdomar det finns bland hundarna med foderallergi, tarm,

magproblem, jag tror mycket beror på hur man vänjer in valpen till nyföda.

Jag använder aldrig valp el. junior foder utan jag använder ett allround foder

som passarfrån dräktig, diande, valp till normal aktiv vuxen hunds foder

t.ex. DOGGY PROfessional mörkblå säck, Canima eller DOGMAN Dinner

är 3 som jag använt. koppelvana tränas bäst när valparna är 5, 7, 9 veckor

gamla då dom är bäst mottagliga för att lära sig nya saker

Fotoalbum

16143609_10154964190939516_5213714662978150426_o 

Fotoalbum

934dbaa9-c340-477f-afae-6a79bc6424381 

Fotoalbum